2000-luvulla on ilmestynyt enemmän kevyttä kirjallisuutta, kuten keittokirjoja ja ironistista ja humoristista kirjallisuutta. Toisaalta yhteiskuntakriittiset, tositapahtumiin perustuvat kirjat ovat myös kasvattaneet suosiotaan ja keskeisiksi aiheiksi nousevat mm. naisten oikeudet, rasismi, väkivalta ja vainot. Naiskirjailijat ovat myös kuvanneet todella rohkeasti ihmissuhteita ja kehitystarinoita. Suurimman suosion ovat varmasti saavuttaneet dekkarit. Vaikka ne ovat fiktiivisiä, lukijan on kuitenkin helppo rinnastaa ne todellisuuteen ja tällä tavoin eläytyä niiden kiehtovaan tarinaan. Yleisesti ottaen fiktion ja todellisuuden välistä eroa on etenkin nykypäivänä vaikeampi erottaa. Ihminen kokee jännittävänä, että hän ei aina tiedä, mikä on totta ja, että kaikki voi yllättää. Lähes kaikelle kirjallisuudelle tyypillistä "hyvä-paha" -asetelmaa käytetään edelleen esimerkiksi tieteis- ja fantasiakirjallisuudessa. 2000-luvun-ihminen kohtaa päivittäin maailmanlaajusia ja henkilökohtaisia uhkia, mutta myös kiehtovia unelmia ja mahdollisuuksia. Tämän takia esiin nousee uuden yhteiskuntamoraalin, uskonnollisuuden ja muun aatteellisuuden kaipuuta. Nykykirjallisuus on täynnä vastakohtia, jotka eivät sulje toisiaan pois, vaan kehittyvät rinnakkain.