Renessanssin kuvataide


 • sai alkunsa 1400-luvulla Firenzessä
 • pyrkimyksenä antiikin taiteen kanssa kilpaileminen
 • maalausten aiheina olivat antiikin mytologia, luonto ja uskonto
 • täydellisyyden tavoittelu näkyi pyrkimyksenä tasapainoon teoksen osien välillä
 • taiteilijan asema muuttui käsityöläisestä neroksi/oppineeksi
 • taiteilijoita Leonardo da Vinci(1452-1519),Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Rafael (Raffaello Sanzio, 1483-1520)
 • tieteellisyys kiinnosti taiteilijoita ja vaikutteita otettiin muista tieteenaloista
 • muiden tieteiden avulla taiteiljat ratkaisivat kuvallisen esittämisen ongelmia, jotka olivat ennen olleet mahdottomia
 • matematiikkan, optiikkan ja anatomian tutkimus kehittivät tilan, valon ja varjon kuvaamista
 • pyrittiin ihmisen mahdollisimman tarkkaan kuvaamiseen kuvanveistossa
 • tilan kuvaamista kehittettiin perspektiivin avulla

external image joconde.jpg
Leonardo Da Vinci (1452-1519) Mona Lisa
external image clip_image002.jpg
Sandro Botticelli (1447-1510) Venuksen syntymä

external image 220px-Raffael_058.jpg
Razael (1483-1520): Ateenan koulu
external image 314px-David_von_Michelangelo.jpg
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) Daavid

Renessanssin musiikki


 • sävellettiin 1400-1600 välisenä aikana
 • soittimellinen taidemusiikki alkaa muotoutua 1400- luvulla
 • 1500-vuoteen asti musiikki kirkkomusiikkia
 • tärkeitä musiikin muotoja oli messu, motetti(keskiajan soitinmusiikki) ja moniääninen laulumusiikki
 • soittimia käytettiin säestyksenä
 • humanismin yksilöä korostava asenne ->säveltäjät kunniaan
 • säveltäjiä Giovanni Pierluigi Da Palestrina(1525-1594), Claude Goundimel(1510-15729, T.L. da Vittoria, Andrea Gabriel(1510-1586) ja Orlando di Lasso(1532-1594)
 • sävelkieli tuli kansainvälisemmäksi
 • kirkkomuusikoita ja laulajia arvostettiin
 • keskiajan soittoniekat ja ilveilijät olivat arvostuksen pohjalla
 • soittotaito tuli sivistyneistölle tutuksi 1500-luvulla
 • tyypillisiä soittimia: nokkahuilu, cembalo, luuttu ja jousisoittimet

external image 200px-Harpsichord_1980.JPG
Cembalo
external image leif_luuttu_w187.jpg
Luuttu

Renessanssin arkkitehtuuri


 • ihailtiin antiikkia
 • pyrittiin selkeyteen, symmetrisyyteen ja harmonisuuteen
 • matemaattisia lakeja ja perspekstiiviä käytettiin apuna
 • geometristen muotojen käyttö oli yleistä
 • tyypillisiä rakennuksia olivat keskeisrakennukset, jotka oli katettu kuutiomaisella kupolilla
 • esikuvina antiikin Rooman rakennukset, joista otettiin vaikutteita
 • antiikin Rooman tyylin mukaan rakennuksissa suosittiin pyörökaaria, pylväitä ja päätykolmioita
 • muotokielessa korostettiin itsenäisyyttä
 • vaikutteita otettiin Viruviuksen kirjoituksista ja uusplatonismista
 • arkkitehtejä Donato Bramante (1444-1514), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Rafael (Raffaello Sanzio, 1483-1520)

external image 2007Krak%C3%B3wSu.jpg
external image 1010824.jpg
Giacomo della Porta, Pietarinkirkko, Vatikaani
external image 1028361.jpg
II Duomo Santa Maria Del Fioren katedraali
external image 91733-004-0DC72BE5.jpg
Donato Bramante(1444-1514) Tempietto, Rooma