MITEN REALISMI NÄKYI MUISSA TAITEISSA?


Realismi näkyi taiteissa aiempaa todenmukaisempana kuvauksena, jossa kirjailijasta tuli "reportteri" ja maalarista "valokuvaaja". Eli kuvattiin asioita todenmukaisina ja sellaisina, millaisia ne arkielämässä olivat. Se oli vastaus sitä edeltäneelle romantiikalle.

Realisteille oli tyypillistä suurieleisyyden ja klassisten muotojen hylkääminen ja niiden korvaaminen arkipäiväisillä aiheilla.

external image Wilhelm_Oswald_Gustav_Achenbach%2C_Abendstimmung_in_der_Campagna.jpg
Oswald Achenbachin maalaus.