Keskiajan Pääpiirteet


Keskiajan ajanjakso oli noin 500-luvun alusta 1400-luvulle, se sijoittui antiikin ja renesanssin välille. Keskiajalla kirkolla oli suuri rooli ja vaikutus melkein kaikkeen. Kirkko vaikutti suuresti yhteiskunnassa taiteessa, musiikissa ja tavoissa. Keskiajalla taiteen tyylit kehittyivät, ne saivat vaikutuksia ja myös muotoutuivat omanlaisikseen ajan kuluessa. Keskiaika on yleensä jaettu varhaiskeskiaikaan,sydänkeskiaikaan ja myöhäiskeskiaikaan.

Varhaiskeskiajalla väestön elinikä oli hyvin alhainen ja silloin myös siirryttiin rahataloudesta vaihtokauppaan. Feodaalijärjestelmä syntyi ja 700-luvulta lähtien kirjallinen kulttuuri lähti elpymään.

external image Early-Middle-Ages.jpg

Sydänkeskiajalla alkoi väestö ja talous kasvamaan, sekä rahan käyttö yleistyi jälleen. Kaupungeista kasvoi suurempia ja ne alkoivat saamaan merkitystä. Kristilliset harhaopit esim. kataarilaisuus tulivat yleisiksi kansan keskuudessa. Ristiretkiaate tuli tutuksi kaikille Paavin toimesta 1000-luvun lopulla.

Myöhäiskeskiajan alkuna pidetään mustaa surmaa,sotia ja muita ongelmia, jotka vaikuttivat Euroopan taloudellisen kehityksen ja väestönkasvun pysähtymiseen. Myöhäiskeskiajan ilmiöistä, renesanssi alkoi vaikuttamaan ihmisten kulttuurielämään. Myös aluilla olleet löytöretket,painokone,tieteellinen vallankumous ja uskonpuhdistus toivat vaikutteitaan keskiajan maailmankuvaan. Medicien suku tuki kulttuurillista kehitystä ja syntyi renesanssina tunnettu ilmiö. Bysantin valtakunta tuhoutui myöhäiskeskiajalla lopullisesti.

external image black_death.jpg Tieteet
Keskiajalla luostarit ja niiden koulut sekä yliopistot olivat ainoa paikka, mistä pystyi saamaan opetusta. Kun kaupungit kehittyivät ja kasvoivat myös yliopistoja rakennettiin paljon lisää. 1100-luvulta lähtien ympäri Eurooppaa rakennettiin lisää yliopistoja, joissa annettiin humanistista,lunnontieteellistä ja lainopillista koulutusta.
Keskiajan Eurooppassa omaksuttiin paljon muiden keksintöjä, mutta kyllä myös jotain omiakin laittteita kehitettiin esim. pätsi. Kiinassa keksitty ruuti otettiin sodankäynnissä ja kaivostoiminnassa käyttöön 1260-luvulla.
external image Catalan_forge.jpg


kuvassa: pätsi